vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka personuppgifter som Andrea K Redovisning, org. nr 19700401–2568 samlar in, hanterar, lagrar och använder.

allmänt

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra olika tjänster.

Behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, from den 25 maj 2018 är detta Dataskyddsförordningen (GDPR)

källor

De personuppgifter du lämnar när du blir kund hos oss kommer vi att lagra.  Information som lagras kan bestå av ditt personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bankuppgifter, fordonsuppgifter, inloggningsuppgifter till myndigheter, banker, leverantörer.

När vi samlar in information från andra källor än dig kan dessa källor vara:

– Online källor som t.ex. leverantörer av information som är offentligt tillgänglig

– Myndigheter, adressupplysningstjänster, kreditupplysningsföretag, inkassoföretag

laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändiga för att

-kommunicera personlig och relevant information till dig

-uppfylla/fullgöra avtalet om våra tjänster med dig

-för att uppnå god kundkännedom

utlämning av dina personuppgifter

Andrea K Redovisning övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. 

lagring av dina personuppgifter

Andrea K Redovisning har underbiträdesavtal med Björn Lundén Information AB. Transaktionsupplysningar och verifikationer lagras i enlighet med gällande lagstiftning. Andrea K Redovisning agerar som personuppgiftsbiträde till er som kund därför behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal med er.

säkerhet

Andrea K Redovisning vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.

dina rättigheter

Du kan kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs mer på datainspektionen.se

personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Andrea Kovacs. Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via telefon 070-644 02 49 eller via mail ak@andreakredovisning.se